@ Wedstrijdreglement | Mercedes-Benz Trucks

Mercedes-Benz Trucks Mercedes-Benz Trucks

Service Partner

Wedstrijdreglement

 1. De wedstrijd « Service Partner » wordt georganiseerd door Mercedes-Benz Trucks Belgium Luxembourg NV, Tollaan 68, 1200 Brussel (hierna “Mercedes-Benz Trucks BeLux”).
 2. De wedstrijd wordt georganiseerd en is uitsluitend geldig in België voor personen van min. 18 jaar die gedomicilieerd zijn in België.
 3. Slechts één (1) deelname per persoon zal in aanmerking genomen worden.
 4. Het deelnameformulier moet correct ingevuld worden.
 5. De wedstrijd eindigt op 25/09/2020 om 23u59.
 6. De deelnemers moeten correct antwoorden op de vraag opgenomen in het antwoordformulier en moeten de Service Partner direct mailing hebben ontvangen in de post. De deelnemer met met het correcte antwoord is de winnaar. Indien meerdere deelnemers hiervoor in aanmerking komen, wint de deelnemer die ook de schiftingsvraag juist beantwoordt of het dichtst de oplossing ervan benadert.
 7. De enige communicatie die zal plaatsvinden omtrent deze wedstrijd is datgene dat beschikbaar zal zijn voor het publiek via de door Mercedes-Benz Trucks BeLux gekozen kanalen.
 8. De winnaars worden persoonlijk verwittigd door Mercedes-Benz Trucks BeLux.
 9. Er worden 5 prijzen uitgedeeld: 5x een Truck Awareness Training bij Jesco in Puurs op 3 oktober 2020. (ter waarde van 300€ per persoon)
 10. Deelnemers moeten in het bezit zijn van een rijbewijs C en een geldige tachokaart.
 11. De deelname aan de wedstrijd is niet toegestaan voor personeelsleden van Mercedes-Benz Trucks BeLux.
 12. De prijs kan noch geheel noch gedeeltelijk worden geruild tegen contant geld of op welke andere manier ook.
 13. Omtrent deze wedstrijd mag geen enkele communicatie, op welke manier ook, worden gevoerd. Het reglement kan tijdens de wedstrijd op de website worden geraadpleegd.
 14. De organisatoren van deze wedstrijd wijzen alle aansprakelijkheid af indien de wedstrijd zou gewijzigd of geannuleerd worden om een reden onafhankelijk van hun wil.
 15. Voor alles wat niet is voorzien in dit reglement kunnen de organisatoren alle noodzakelijk maatregelen nemen opdat de wedstrijd zo goed mogelijk zou kunnen verlopen.
 16. Deelname aan deze wedstrijd houdt onherroepelijke aanvaarding van dit reglement in.
 17. De nietigheid van één van de bepalingen van dit reglement zal niet de nietigheid van het wedstrijdreglement met zich meebrengen.
 18. Alle eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Brussel.
 19. © Mercedes-Benz Trucks Belgium Luxemburg SA

We use cookies
We use cookies on this website to monitor user activity via Google Analytics. By accepting you agree to this.
More info