Reglement | Mercedes-Benz Trucks

Mercedes-Benz Trucks Mercedes-Benz Trucks

Uptime

Wedstrijdreglement

 1. De wedstrijd « Uptime » wordt georganiseerd door Mercedes-Benz Belgium Luxembourg NV, Tollaan 68, 1200 Brussel (hierna “Mercedes-Benz BeLux”).
 2. De wedstrijd wordt georganiseerd en is uitsluitend geldig in België voor personen van min. 18 jaar die gedomicilieerd zijn in België.
 3. Slechts één (1) deelname per persoon zal in aanmerking genomen worden.
 4. Het deelnameformulier moet correct ingevuld worden.
 5. De wedstrijd begint op 01/08/2019 en eindigt op 30/08/2019 om 23u59.
 6. De deelnemers moeten correct antwoorden op de vraag opgenomen in het antwoordformulier. De deelnemer met met het correcte antwoord is de winnaar. Indien meerdere deelnemers hiervoor in aanmerking komen, wint de deelnemer die ook de schiftingsvraag juist beantwoordt of het dichtst de oplossing ervan benadert.
 7. De winnaar moet een foto, scan of kopie van een offerteaanvraag op naam voor de bestelling van een Mercedes-Benz Truck kunnen voorleggen. Anders komt hij niet in aanmerking.
 8. De enige communicatie die zal plaatsvinden omtrent deze wedstrijd is datgene dat beschikbaar zal zijn voor het publiek via de door Mercedes-Benz BeLux gekozen kanalen.
 9. De winnaars worden persoonlijk verwittigd door Mercedes-Benz BeLux.
 10. Er wordt 1 prijzenpakket uitgedeeld. De prijzen bestaan uit één jaarabonnement op Uptime, waardebonnen t.w.v. 100€ voor Netflix, waardebonnen t.w.v. 120€ voor spotify en
  een Nest Thermostat E.
 11. De deelname aan de wedstrijd is niet toegestaan voor personeelsleden van Mercedes-Benz BeLux.
 12. Elke winnaar heeft recht op één enkele prijs. De prijs is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
 13. De prijs kan noch geheel noch gedeeltelijk worden geruild tegen contant geld of op welke andere manier ook. Indien u niet in aanmerking komt voor een Uptime abonnement, kan deze niet omgeruild worden.
 14. De organisatoren van deze wedstrijd wijzen alle aansprakelijkheid af indien de wedstrijd zou gewijzigd of geannuleerd worden om een reden onafhankelijk van hun wil.
 15. Voor alles wat niet is voorzien in dit reglement kunnen de organisatoren alle noodzakelijk maatregelen nemen opdat de wedstrijd zo goed mogelijk zou kunnen verlopen.
 16. Deelname aan deze wedstrijd houdt onherroepelijke aanvaarding van dit reglement in.
 17. De nietigheid van één van de bepalingen van dit reglement zal niet de nietigheid van het wedstrijdreglement met zich meebrengen.
 18. Alle eventuele geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Brussel.
 19. © Mercedes-Benz Trucks Belgium Luxemburg SA

We use cookies
We use cookies on this website to monitor user activity via Google Analytics. By accepting you agree to this.
More info